چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟

چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟

چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟ آیا تاکنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید که چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی...

ادامه مطلب

آیا می توان از اینترنت برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کرد؟

آیا می توان از اینترنت برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کرد؟ اینترنت با گسترش و رشد چشم گیر خود توانسته است بر نحوه انجام دادن بسیاری...

ادامه مطلب

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟ شاید تا کنون این جمله را شنیده باشید که به انگلیسی فکر کنید. اکنون می خواهیم به برر...

ادامه مطلب

گروه بندی کلمات در زبان انگلیسی چه تاثیری بر یادگیری دارد؟

گروه بندی کلمات در زبان انگلیسی چه تاثیری بر یادگیری دارد؟ شما وقتی می خواهید وسایلتان را در صورت نیاز به سادگی پیدا کنید آن ها را دست...

ادامه مطلب

آیا ياد گرفتن انگليسی آسان است؟

آیا ياد گرفتن انگليسی آسان است؟ آیا ياد گرفتن انگليسی آسان است؟ این سوال تقریبا برای همه افرادی که می خواهند آموزش زبان انگلیسی را شرو...

ادامه مطلب

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت تاکنون فکر کرده اید که صحبت کردن با افرادی که دیگران نمی توانند با انها ارتباط برقرار کن...

ادامه مطلب

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟ در آموختن زبان مادری اولین مهارتی که ما می آموزیم مهارت شنیداری است قائدتا در یادگ...

ادامه مطلب