مقاله6
 • اهمیت تلفظ در زبان انگلیسی

  اهمیت تلفظ در زبان انگلیسی اهمیت تلفظ در زبان انگلیسی از آنجایی نشات می گیرد که تلفظ صحیح کلمات اولی ...

 • آموزش زبان و حافظه عملی!

  آموزش زبان و حافظه عملی! چرا کسانی که دچار فراموشی می شوند هرگز زبان مادری خود را فراموش نمی کنند؟ ح ...

 • رزتا استون انگلیسی چه ویژگی هایی دارد؟

  رزتا استون انگلیسی چه ویژگی هایی دارد؟ رزتا استون انگلیسی چه ویژگی هایی دارد؟ و چرا به عنوان یکی از ...

 • آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی

  آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی بسیاری از افراد در دانشگاه ها و محیط های کاری نیازمند ...

 • چگونه یک منبع مناسب برای تقویت زبان انگلیسی انتخاب کنیم؟

  چگونه یک منبع مناسب برای تقویت زبان انگلیسی انتخاب کنیم؟ چگونه یک منبع مناسب برای تقویت زبان انگلیسی ...

 • تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس

  تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس خیلی وقت ها هنگام تماشای یک فیلم انگلیسی وقتی زیر نویس را می ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده