چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟

چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟

چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی دارند؟ آیا تاکنون به پاسخ این سوال فکر کرده اید که چرا انگلیسی ها و آمریکایی ها تلفظ متفاوتی...

ادامه مطلب

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟

آیا فکر کردن به انگلیسی در یادگیری آن تاثیری دارد؟ شاید تا کنون این جمله را شنیده باشید که به انگلیسی فکر کنید. اکنون می خواهیم به برر...

ادامه مطلب

گروه بندی کلمات در زبان انگلیسی چه تاثیری بر یادگیری دارد؟

گروه بندی کلمات در زبان انگلیسی چه تاثیری بر یادگیری دارد؟ شما وقتی می خواهید وسایلتان را در صورت نیاز به سادگی پیدا کنید آن ها را دست...

ادامه مطلب

آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی

آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی

آموزش نحوه نوشتن ایمیل حرفه ای در زبان انگلیسی بسیاری از افراد در دانشگاه ها و محیط های کاری نیازمند ارسال ایمیل به زبان انگلیسی هستند...

ادامه مطلب