چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت

چرا بايد انگلیسی ياد بگيريم؟ انگلیسی و پیشرفت تاکنون فکر کرده اید که صحبت کردن با افرادی که دیگران نمی توانند با انها ارتباط برقرار کن...

ادامه مطلب

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

چگونه مهارت شنیداری زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟ در آموختن زبان مادری اولین مهارتی که ما می آموزیم مهارت شنیداری است قائدتا در یادگ...

ادامه مطلب

یاد گرفتن یک زبان جدید چقدر زمان نیاز دارد؟

یاد گرفتن یک زبان جدید چقدر زمان نیاز دارد؟ یکی از سوالاتی که هنگام شروع یادگیری یک زبان جدید برای زبان آموز پیش می آید این است که: یا...

ادامه مطلب

12