یاد گرفتن یک زبان جدید چقدر زمان نیاز دارد؟

یاد گرفتن یک زبان جدید چقدر زمان نیاز دارد؟ یکی از سوالاتی که هنگام شروع یادگیری یک زبان جدید برای زبان آموز پیش می آید این است که: یا...

ادامه مطلب

تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس

تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس خیلی وقت ها هنگام تماشای یک فیلم انگلیسی وقتی زیر نویس را می خوانید و به کلمات گوش می دهید می ...

ادامه مطلب