بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟راهکارهای اساسی

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟راهکارهای اساسی آموزش زبان انگلیسی را هنوز شروع نکرده اید؟ نگران این هستید که از کجا برای آموزش زبا...

ادامه مطلب

تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس

تمرین فهمیدن فیلم انگلیسی بدون زیر نویس خیلی وقت ها هنگام تماشای یک فیلم انگلیسی وقتی زیر نویس را می خوانید و به کلمات گوش می دهید می ...

ادامه مطلب